Top Tweets for #RoadSafety

மழை காலத்தில் கவனமாகவும் மெதுவாகவும் வண்டியை ஓட்டுங்கள். நான்கு வழி சாலையில் எனக்கு முன்னே அதி வேகமாக சென்ற கார் டைவ் அடித்து எதிர் லேனில் சென்று விழுந்தது. பெரிய காயம் இல்லை என்று நினைக்கிறேன். #RoadSafety

Ride smart, ride safe! 🏍️✅ Here are some crucial motorcycle safety tips to keep you in control on the open road. Share the knowledge and protect your fellow riders! 🛵🌟 #MotorcycleSafetyTips #RideSmart #StaySafe #BikerSafety #TwoWheelsLife #RoadSafety #ProtectYourRide

#Ahmedabad की सड़क पर फिल्मी सीन, अचानक ऑटो कई फीट उछली और फिर सीधी भी है , अचानक ऑटो का अगला टायर निकल जाने से हुई घटना @news24tvchannel @AhmedabadPolice #RoadSafety #Road #accident

What an absolute pleasure it’s been to spend my lunch with our enthusiastic JRSOs. They’ve coordinated the application process in such a mature, fair and professional manner. @GarswoodPrimary #recruitment #planning #RoadSafety

Ludhiana Police's Traffic Education Cell organized a seminar and awareness program for students regarding road safety, traffic rules and Drug Abuse. #RoadSafety #FollowTrafficRules #SafetyFirst #YouthAgainstDrugs

Road @federalepolitie carried out an inspection on taxis. Specific themes: paid passenger transport and driving under the influence. 3 vehicles seized around Charleroi Airport. 2 driving licence revoked 21 fines 12,584 unpaid taxes collected. Great job! #police #roadsafety

Eskom is contributing to road safety by monitoring its vehicles and drivers' behaviour. The company also conducts regular safety talks, which have led to improved driver behaviour and accident prevention. #PublicSafety #RoadSafety #SafeDriving

#SPCasualtyReduction Officer visited Brookwood Jnr School this morning talking to pupils about #RoadSafety. With so many already doing a great job Cycling Safe, wearing their seatbelts and Stop, Look and listening, we now need to order some more supplies! #VulnerableRoadUserWeek

Very disappointed to see some parents parking unsafely during Sports Day. Offenders have been reported to the police. This is not acceptable. #roadsafety

Exciting news in the #DataforRoadSafety community! @Trafikverket, the Swedish Transport Administration, has joined our mission to enhance data sharing and ensure road safety. Read more: 📄erticonetwork.com/dataforroadsaf… #RoadSafety | #DFRS | #Trafikverket | #Collaboration 🚗🛣️

>> #ShareTheRoadsResponsibly << Today is #WorldCarFreeDay! It aims to bring about car-free towns & cities across the globe for just one day & promote a more sustainable way of travel. #SSRP | #RoadSafety | #SaferRoads | #ActiveTravel | #Cycling | #Sussex >> @WeAreCyclingUK <<

Our RSA information stand at the Tesco Distribution Centre. If you would like us at your business premises for information, advice and education on road safety, email [email protected] #VisionZero #RoadSafety

@alokkumar6994 Awesome 👏🏽 There should be traffic violation reporting cup 🏆 competition to post as many as violations seen on roads 👏🏽 #roadsafety is step 1 towards reducing #crime #pettycrimes

🛑Stop Accidents Before They Happen 🚧 RoadVision AI's predictive capabilities mean safer roads. By identifying potential issues early, we're preventing accidents and keeping road users secure. #PredictiveAI #RoadSafety #Innovation

As we edge towards self-driving technology on our roads it is good to see pragmatic advice being made to Government to ensure the transition through the stages of assisted technologies is done as safely as possible. #ADAS #roadsafety buff.ly/45UFEOh

All set up and ready to go here at the @LJMU #FreshersFair! Looking forward to meeting the freshers and talking to them about keeping safe on the roads. #RoadSafety #VisionZero @MerseyPolice @Merseysidersp @MerseysidePCC. Come and say hello if you’re attending 👋🏼

A "Vantage Point" #Fresnel #RoadSafety van lens press-fitted to the passenger door window glass protects #pedestrians, #cyclists and other vulnerable road users hidden from sight behind the van’s side panels. lens-tech.com/fresnel-vision…

📢Find out how to keep children safe on our roads with @CAPTcharity road safety advice and resources to share 🚶🚴‍♂️🚗⬇️#RoadSafety bit.ly/3RvuECF

#RoadSafety training within the #EuropeanMobilityWeek held at the "Orizont" Lyceum, Chisinau. Pupils participating in a contest, as a prize receiving helmets thanks to @OEAMTC, @ANWB, @TCS_Schweiz. @mobilityweek @fia @fiaRegionI @fiaFdn @RoadSafetyNGOs @EASSTransport

Almost a third of our road deaths in 2021 were on rural roads, and of that, 55% were the driver of the vehicle. Do these stats surprise you? #roadsense #roadsenseau #roadsafety #ruralroads roadsense.org.au/?utm_campaign=…

Make sure to wear your hi-vis clothing now the mornings are getting darker #Autumn #RoadSafety

#Ambulance approaching? Safety tips for letting it past. A set of animations for #drivers has been assembled by #RoadSafety organisation @MotoringAssist to help keep them safe when making way for #Ambulances and other #vehicles. ⏩ buff.ly/3PpKTi3

of creating an open target for the opposition and looking as if we don’t listen. Losing power so the law is totally revoked won’t help save lives, only working as a team and pulling Welsh people together will do that. #20mph #wales #welshlabour #RoadSafety #cymru

Trends for United States

18,3 B Tweet
8.526 Tweet
99,8 B Tweet
3.352 Tweet
1.712 Tweet
1.275 Tweet
95,9 B Tweet
551 B Tweet
2.871 Tweet
32,9 B Tweet
1.503 Tweet
3.176 Tweet
19,9 B Tweet
1.836 Tweet
1.213 Tweet